Make your own free website on Tripod.com

Website cung cấp Đề Tài , Tiểu Luận , Đề Án , Báo Cáo Thực Tập , Luân Văn  tham khảo   

De tai - Tieu Luan - Luan van - Bao cao thuc tap - De an

                                      Danh sách luận văn 1

1. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qu của tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết .
2. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sn phẩm của xí nghiệp dược phẩm Trung Ưng 2
3. Một số gii pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty rau qu Việt Nam sang Viễn Đông-Liên Bang Nga
4. T́nh h́nh triển khai bo hiểm du lịch tại Bo Minh-Hà Nội
5. Đặc điểm nguồn khách và các biện pháp tăng cường kh năng thu hút khách của khách sạn Thắng lợi
6. Gii pháp hoàn thiện công tác thẩm định hồ s vay vốn lưu động của chi nhánh VPBank Hi Pḥng
7. Hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu qu sử dụng TSCĐ tại công ty thực phẩm Miền Bắc
8. 
9. Hoàn thiện hạch toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Lũng Lô
10. Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005
11. Biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty xây lắp, xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM )
12. T́nh h́nh triển khai nghiệp vụ bo hiểm cháy và gián đoạn kinh doanh sau cháy ở công ty bo hiểm Hà Nội giai đoạn 1996 - 2000
13. Thực trạng và gii pháp xoá đói gim nghèo ở huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
14. Hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết qu hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch Việt Nam -Hà Nội
15. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sn phẩm của Công ty bánh kẹo Hi Châu
16. Một số gii pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn ở Nhà máy in Diên Hồng - Nhà xuất bn Giáo dục
17. Thực trạng và gii pháp đầu tư vào hoạt động t́m kiếm thăm ḍ Dầu khí tại công ty Đầu tư phát triển Dầu khí (PIDC)
18. Gii pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Công thưng Hà Tây
19. Gii pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty dệt Minh Khai
20. Bo hiểm vật chất xe c giới - Tiềm năng và một số biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển nghiệp vụ này ở Pḥng bo hiểm số 7 - BVSG
21. 
22. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu kỹ thuật.
23. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tư vấn đấu thầu tại Công ty tư vấn thiết bị, công nghệ và kiểm định xây dựng.
24. Hoàn thiện một số chính sách chủ yếu tác động tới kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà nội
25. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty Điên máy -xe đạp, xe máy
26. Thực trạng đánh giá và qun lư rủi ro khi triển khai Bo hiểm Thiết Bị Điện Tử ở PTI.
27. Phân tích t́nh h́nh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật v́ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Vĩnh Phú
28. Phưng hướng và những gii pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin thưng mại phục vụ hoạt động xúc tiến thưng mại của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
29. Một số gii pháp nhằm đẩy mạnh việc vận dụng Marketing cho Công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn I
30. Hoàn thiện bộ máy qun lư hệ thống Đại lư khai thác bo hiểm nhân thọ tại công ty Bo hiểm nhân thọ Hà Nội
31. Kinh doanh hội chợ và triển lăm thưng mại tại trung tâm Hội chợ Thưng mại thuộc Công ty Qung cáo và Hội chợ Thưng mại (VINEXAD) - thực trạng và gii pháp
32. T́nh h́nh đầu tư phát triển c sở hạ tầng kỹ thuật Hà Nội từ nguồn vốn Ngân sách địa phưng
33. 
34. Gii pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Tỉnh Phú thọ
35. 
36. Một số gii pháp nhằm nâng cao hiệu qu cho vay hộ sn xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Anh
37. T́nh h́nh triển khai bo hiểm du lịch tại Bo Minh-Hà Nội
38. Bo hiểm các chi phí bổ sung đối với nhà khai thác dầu khí 
39. Gii pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung hạn và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh B́nh
40. Nhập khẩu linh kiên xe gắn máy tại Công ty Phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu tư - VIEXIM - Thực trạng và gii pháp
41. Một số gii pháp chủ yếu nhằm nâng cao kh năng cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Dịch vụ - Thưng mại Intimex
42. Bàn về công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh bo hiểm nhân thọ ở BVNTHN
43. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sn phẩm dịch vụ của công ty thông tin di động
44. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Pin Hà Nội.
45. Những biện pháp c bn nhằm nâng cao hiệu qu hoạt động của công ty vận ti ô tô số 3 số 3 trong thời gian tới.
46. Phưng hướng và những gii pháp c bn nhằm gii quyết việc làm cho lao động nông thôn từ nay tới năm 2010
47. Gii pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty dệt Minh Khai
48. Bàn về vấn đề kinh doanh nghiệp vụ bo hiểm máy móc xây dựng ở BoViệt Hà Nội
49. Thực trạng và gii pháp nhằm mở rộng và phát triển Bo hiểm y tế tự nguyện tại Bo hiểm y tế Hà Nội
50. Một số gii pháp nhằm nâng cao hiệu qu sn xuất kinh doanh ở công ty Contrexim

                                                                                                                            Tiếp theo >>>

Phiên bản mới tại địa chỉ

http://tailieuhoc.tk